Bảo trì cập nhật V207 Vương Giả Chi Bang

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 207, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 02/10/2015 đến 01h30 ngày 02/10/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Vương Giả Chi Bang.

Sự kiện: Vương Giả Chi Bang
Diễn ra từ ngày 02/10/2015 đến ngày 08/10/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Vương Giả Chi Bang để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top