Bảo trì cập nhật V208 Quần Anh Hội

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 208, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 09/10/2015 đến 06h30 ngày 09/10/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Quần Anh Hội.

Sự kiện: Quần Anh Hội
Diễn ra từ ngày 09/10/2015 đến ngày 15/10/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Quần Anh Hội để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top