Bảo trì cập nhật V209 Cầm Kỳ Thi Họa

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 209, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 16/10/2015 đến 06h30 ngày 16/10/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Cầm Kỳ Thi Họa.

Sự kiện: Cầm Kỳ Thi Họa
Diễn ra từ ngày 16/10/2015 đến ngày 22/10/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Cầm Kỳ Thi Họa để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top