Bảo trì cập nhật V210 Tứ Niên Chi Mộng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 210, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 23/10/2015 đến 10h00 ngày 23/10/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Tứ Niên Chi Mộng.

Sự kiện: Tứ Niên Chi Mộng
Diễn ra từ ngày 23/10/2015 đến ngày 29/10/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Tứ Niên Chi Mộng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top