Bảo trì cập nhật V211 Đại Bảo Tứ Niên

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 211, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 30/10/2015 đến 06h00 ngày 30/10/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Đại Bảo Tứ Niên.

Sự kiện: Đại Bảo Tứ Niên
Diễn ra từ ngày 30/10/2015 đến ngày 05/11/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Đại Bảo Tứ Niên để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top