Bảo trì cập nhật V212 Vô Kỵ Ngạo Thần

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 212, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 06/11/2015 đến 06h00 ngày 06/11/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Vô Kỵ Ngạo Thần.

Sự kiện: Vô Kỵ Ngạo Thần
Diễn ra từ ngày 06/11/2015 đến ngày 12/11/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Vô Kỵ Ngạo Thần để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top