Bảo trì cập nhật V213 Thập Tam Kiếm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 213, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 13/11/2015 đến 06h00 ngày 13/11/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Thập Tam Kiếm.

Sự kiện: Thập Tam Kiếm
Diễn ra từ ngày 13/11/2015 đến ngày 19/11/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Thập Tam Kiếm để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top