Bảo trì cập nhật V214 Nhất Quý Nhì Sư

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 214, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 20/11/2015 đến 06h00 ngày 20/11/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Nhất Quý Nhì Sư.

Sự kiện: Nhất Quý Nhì Sư
Diễn ra từ ngày 20/11/2015 đến ngày 26/11/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Nhất Quý Nhì Sư để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top