Bảo trì cập nhật V215 Khúc Giao Mùa

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 215, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 27/11/2015 đến 06h00 ngày 27/11/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Khúc Giao Mùa.

Sự kiện: Khúc Giao Mùa
Diễn ra từ ngày 27/11/2015 đến ngày 03/12/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Khúc Giao Mùa để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top