Bảo trì cập nhật V217 Võ Lâm Dậy Sóng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 217, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 11/12/2015 đến 06h00 ngày 11/12/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Võ Lâm Dậy Sóng.

Sự kiện: Võ Lâm Dậy Sóng
Diễn ra từ ngày 11/12/2015 đến ngày 17/12/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Võ Lâm Dậy Sóng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top