Bảo trì cập nhật V218 Mùa Đông Ấm Áp

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 218, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 18/12/2015 đến 06h00 ngày 18/12/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Mùa Đông Ấm Áp.

Sự kiện: Mùa Đông Ấm Áp
Diễn ra từ ngày 18/12/2015 đến ngày 24/12/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Mùa Đông Ấm Áp để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top