Bảo trì cập nhật V219 Bạch Trạch Xuất Thế

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 219, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 25/12/2015 đến 06h00 ngày 25/12/2015, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Bạch Trạch Xuất Thế.

Sự kiện: Bạch Trạch Xuất Thế
Diễn ra từ ngày 25/12/2015 đến ngày 31/12/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Bạch Trạch Xuất Thế để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top