Bảo trì cập nhật V220 Khai Xuân Phát Lộc

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 220, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 01/01/2016 đến 06h00 ngày 01/01/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Khai Xuân Phát Lộc.

Sự kiện: Khai Xuân Phát Lộc
Diễn ra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 07/01/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Khai Xuân Phát Lộc để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top