Bảo trì cập nhật V225 Du Xuân Chi Mộng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 225 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 05/02/2016 đến 06h00 ngày 05/02/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Du Xuân Chi Mộng.

Sự kiện: Du Xuân Chi Mộng
Diễn ra từ ngày 05/02/2016 đến ngày 11/02/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Du Xuân Chi Mộng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top