Bảo trì cập nhật V226 Ngày Lễ Tình Nhân

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 226 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 12/02/2016 đến 01h30 ngày 12/02/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Ngày Lễ Tình Nhân.

Sự kiện: Ngày Lễ Tình Nhân
Diễn ra từ ngày 12/02/2016 đến ngày 18/02/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Ngày Lễ Tình Nhân để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top