Bảo trì cập nhật V227 Tết Nguyên Tiêu

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 227 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 19/02/2016 đến 06h30 ngày 19/02/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Tết Nguyên Tiêu.

Sự kiện: Tết Nguyên Tiêu
Diễn ra từ ngày 19/02/2016 đến ngày 25/02/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Tết Nguyên Tiêu để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top