Bảo trì cập nhật V229 Quốc Tế Phụ Nữ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 229 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 04/03/2016 đến 06h30 ngày 04/03/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Quốc Tế Phụ Nữ.

Sự kiện: Quốc Tế Phụ Nữ
Diễn ra từ ngày 04/03/2016 đến ngày 10/03/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Quốc Tế Phụ Nữ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top