Bảo trì cập nhật V231 Tranh Vương Đoạt Vị

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 231 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 18/03/2016 đến 06h30 ngày 18/03/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Tranh Vương Đoạt Vị.

Sự kiện: Tranh Vương Đoạt Vị
Diễn ra từ ngày 18/03/2016 đến ngày 24/03/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Tranh Vương Đoạt Vị để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top