Bảo trì cập nhật V232 Vương Giả Huyết Chiến

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 232 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 25/03/2016 đến 06h30 ngày 25/03/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Vương Giả Huyết Chiến.

Sự kiện: Vương Giả Huyết Chiến
Diễn ra từ ngày 25/03/2016 đến ngày 31/03/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Vương Giả Huyết Chiến để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top