Bảo trì cập nhật V234 Bắc Hiệp Quách Tĩnh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 234 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 08/04/2016 đến 06h30 ngày 08/04/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

Sự kiện: Bắc Hiệp Quách Tĩnh
Diễn ra từ ngày 08/04/2016 đến ngày 14/04/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Bắc Hiệp Quách Tĩnh để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top