Bảo trì cập nhật V236 Vương Giả Thiên Hạ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 236 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 22/04/2016 đến 06h30 ngày 22/04/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Vương Giả Thiên Hạ.

Sự kiện: Vương Giả Thiên Hạ
Diễn ra từ ngày 22/04/2016 đến ngày 28/04/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Vương Giả Thiên Hạ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top