Bảo trì cập nhật V237 Mùa Xuân Chiến Thắng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 237 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 29/04/2016 đến 06h30 ngày 29/04/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Mùa Xuân Chiến Thắng.

Sự kiện: Mùa Xuân Chiến Thắng
Diễn ra từ ngày 29/04/2016 đến ngày 05/05/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Mùa Xuân Chiến Thắng để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top