Bảo trì cập nhật V238 Sắc Màu Mùa Hè

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 238 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 06/05/2016 đến 06h30 ngày 06/05/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Sắc Màu Mùa Hè.

Sự kiện: Sắc Màu Mùa Hè
Diễn ra từ ngày 06/05/2016 đến ngày 12/05/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Sắc Màu Mùa Hè để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top