Bảo trì cập nhật V243 Cuồng Nhiệt Bóng Đá

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 243 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 10/06/2016 đến 06h30 ngày 10/06/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Cuồng Nhiệt Bóng Đá.

Sự kiện: Cuồng Nhiệt Bóng Đá
Diễn ra từ ngày 10/06/2016 đến ngày 16/06/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Cuồng Nhiệt Bóng Đá để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top