Bảo trì cập nhật V244 Bát Trận Đồ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 244 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 17/06/2016 đến 06h30 ngày 17/06/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Bát Trận Đồ.

Sự kiện: Bát Trận Đồ
Diễn ra từ ngày 17/06/2016 đến ngày 23/06/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Bát Trận Đồ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top