Bảo trì cập nhật V245 Bạch Long Tái Xuất

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 245 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 24/06/2016 đến 06h30 ngày 24/06/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Bạch Long Tái Xuất.

Sự kiện: Bạch Long Tái Xuất
Diễn ra từ ngày 24/06/2016 đến ngày 30/06/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Bạch Long Tái Xuất để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top