Bảo trì cập nhật V248 Long Sinh Cửu Phẩm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 248 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 15/07/2016 đến 06h30 ngày 15/07/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Long Sinh Cửu Phẩm.

Sự kiện: Long Sinh Cửu Phẩm
Diễn ra từ ngày 15/07/2016 đến ngày 21/07/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Long Sinh Cửu Phẩm để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top