Bảo trì cập nhật V252 Lễ Hiếu Tri Ân

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 252 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 12/08/2016 đến 06h30 ngày 12/08/2016, ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Lễ Hiếu Tri Ân.

Sự kiện: Lễ Hiếu Tri Ân
Diễn ra từ ngày 12/08/2016 đến ngày 18/08/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Võ Lâm Chí Tôn để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top