Bảo trì cập nhật V260 Kỳ Môn Ngũ Chuyển

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản V260 được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 00h30 đến 06h30 ngày 07/10/2016.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: Kỳ Môn Ngũ Chuyển

Diễn ra từ ngày 07/10/2016 đến ngày 13/10/2016.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Võ Lâm Chí Tôn để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top