[Bảo trì] Chương trình chăm sóc Khách Hàng Vip 2015

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo tạm bảo trì chương trình chăm sóc Khách Hàng Vip 2015 trong thời gian ngắn. Nhằm để phục vụ quý nhân sĩ tốt hơn và sẽ mở lại chương trình trong thời gian sớm nhất.

  • Thời gian mở lại chương trình sẽ cập nhật sau trên trang chủ.

Kính mong quý nhân sĩ cảm thông cho sự cố bất tiện trên của chương trình.

Top