[Bảo trì] Cụm máy chủ Thủy Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ Thủy Long trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Dự kiến từ 09h00 đến 10h00 ( 21-07-2015 ).

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top