[Bảo trì] Định kỳ các cụm máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì định kỳ các cụm máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Bảo trì định kỳ: Trên tất cả các cụm máy chủ của Võ Lâm Chi Mộng.

  • Thời gian bảo trì: Từ 00h30 đến 01h30 ngày 15/07/2014.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Đối Tửu Cầm Ca để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top