Bảo trì định kỳ các máy chủ VLCM

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì định kỳ các cụm máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Bảo trì định kỳ: Trên tất cả các cụm máy chủ của Võ Lâm Chi Mộng

  • Thời gian bảo trì: Từ 06h00 đến 6h30 ngày 12/08/2012.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top