[Bảo trì] Dời thời gian bảo trì sự kiện

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Do sự cố về mạng và đảm bảo chất lượng nội dung event được tốt hơn. Ban Điều Hành xin thông báo đến các quý nhân sĩ và thời gian bảo trì sẽ thông báo trong game.

Sự kiện: Đồng Đội Liên Đấu
Diễn ra từ ngày 7/09/2012 đến ngày 13/09/2012

Mong các quý nhân sĩ thông cảm cho sự bất tiện này, chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top