Bảo trì đột xuất máy chủ Hỏa Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại máy chủ mới Hỏa Long, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì đột xuất cụm máy này từ 0h00 đến 10h00 ngày 30/09/2011.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top