Bảo trì đột xuất máy chủ Kim Long và Thổ Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho máy chủ khi số lượng nhân sĩ đăng nhập cùng lúc quá nhiều, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng sẽ bắt đầu bảo trì cụm máy Kim LongThổ Long ngay từ bây giờ.

Bảo trì máy chủ Kim Long và Thổ Long
Thời gian bảo trì dự kiến: trong vòng 1 giờ

Võ Lâm Chi Mộng -  Webgame kiếm hiệp hay 2011

Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top