Bảo trì đột xuất sửa lỗi đấu trường 3VS3

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sau thời gian nỗ lực tìm nguyên nhân với sự đóng góp và thông báo nhiệt tình từ Quý nhân sĩ võ lâm, đấu trường 3VS3 sẽ được sửa chữa trong thời gian ngắn. Trong thời gian sửa lỗi đấu trường, các máy chủ sẽ được bảo trì.

Thời gian bảo trì: từ 14h40 đến 15h10 ngày 29/05/2012

Để tỏ lòng đáp ơn những thông tin quý báu từ Quý nhân sĩ, Bổn Minh chủ sẽ mở lại sự kiện Thiên Hạ Đệ Nhất thêm 1 lần nữa. Ví dụ: Các nhân sĩ đã tham gia nhận quà tại “Hoạt động 2: Cao Thủ Võ Lâm” 1 lần thì sau khi bảo trì các nhân sĩ có thể nhận quà tại hoạt động này thêm 1 lần nữa.

Nay kính báo,

Top