[Bảo trì] Hệ Thống Liên Máy Chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM tiến hành bảo trì hệ thống Liên Máy Chủ của cụm 451+. Vì vậy, hệ thống sẽ tiến hành bảo trì các cụm liên máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Bảo trì nâng cấp: Các cụm liên máy chủ từ 451 đến 460 của Võ Lâm Chi Mộng.

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 18h00 đến 18h10 ngày 28/01/2015.

Trong thời gian bảo trì, quý nhân sĩ không thể đăng nhập vào hệ thống Liên Máy Chủ. Sau khi bảo trì hoàn tất, quý nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia các tính năng này bình thường.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top