[Bảo trì] Hệ thống nạp vàng và định kỳ các cụm máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, hệ thống nạp vàng sẽ bảo trì dịch vụ trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: từ 02h00 – 06h00, ngày 28/08/2012.
Trong thời gian bảo trì, quý nhân sĩ sẽ không nạp và không đổi được ZingXu (kể cả chức năng nạp thẻ nhanh trong game), nhưng vẫn có thể sử dụng tiền trong game để mua đồ trên shop.

Sau thời gian này Quý nhân sĩ có thể nạp vàng vào game bình thường.


Từ 06h00 đến 6h30, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì định kỳ các cụm máy chủ Võ Lâm Chi Mộng

Sau thời gian bảo trì , nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Ô Thước Tương Ngộ. để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top