[Bảo trì] Hoàn tất việc xử lý các lỗi phiên bản mới

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, BĐH Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành bảo trì cập nhật phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ trong thời gian ngắn.

Bảo trì cập nhật phiên bản: Trên tất cả các cụm máy chủ của Võ Lâm Chi Mộng.

  • Thời gian bảo trì: Từ 18h30 đến 19h00 ngày 06/12/2014.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

Các lỗi được xử lý trong lần bảo trì này:

  • Lỗi nhân vật không hiển thị tên dẫn đến lỗi bảng thông báo trị thương.
  • Lỗi Chiến Ý Kích Ngang và Võ Thần Lâm Thể (buff thuộc tính không chính xác).
  • Lỗi chiêu thức Kim Thiền và Cung Tiễn.
Trong vài ngày tới, dự kiến từ ngày 08/12 - 10/12/2014, Ban Điều Hành sẽ tiến hành thu hồi những vật phẩm mới phát sinh do sử dụng Đế Vương Bảo Đồ Hàng Long Khôi Giáp (mua từ Cửa Hàng Chiến Trường)
Ban Điều Hành sẽ tiến hành thu hồi và đền bù cho quý nhân sĩ.

Các hoạt động đền bù do gián đoạn việc chỉnh sửa lỗi trong 2 ngày qua, Ban điều Hành sẽ tiến hành trong phiên bản tiếp theo,

Thay mặt Ban Điều Hành, một lần nữa xin phép được cáo lỗi cùng quý nhân sĩ, kính mong quý nhân sĩ thông cảm vì những sự cố bất tiện này.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Mừng Phiên Bản Mới để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng!

Top