[Bảo trì] Kéo dài thời gian bảo trì toàn bộ máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Do có sự cố trong quá trình tiến hành bảo trì, Ban Điều Hành VLCM xin thông báo kéo dài thời gian bảo trì toàn bộ máy chủ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

  • Thời gian bảo trì kéo dài : Dự kiến từ 19h00 đến 21h00 ngày 30/06/2015.

Kính mong quý Nhân Sĩ chú ý thời gian bảo trì hệ thống trên, để không bị ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top