[Bảo trì] Máy chủ Nhị Võ (542)

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Nhị Võ (542) trong thời gian ngắn để cập nhật sự kiện.

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 13h55 đến 14h20 ngày 14/08/2015.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Mừng Phiên Bản 200 để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top