Bảo trì máy chủ S559 Mộc Võ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì máy chủ 559 của Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn.

Bảo trì: Bảo trì máy chủ S559.

  • Thời gian bảo trì: Từ 20h30 đến 22h00 ngày 21/10/2015.

Sau thời gian bảo trì, Nhân Sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Tuần để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top