[Bảo trì] Nâng cấp hệ thống 1 số cụm máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM xin thông báo đến quý nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng ở những cụm máy chủ sau đây sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Danh sách các máy chủ sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp:

Máy Chủ Ghi Chú
84 Độc Long
  • Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 10/06/2013.
  • Trong thời gian này, Quý nhân sĩ sẽ không thể tiến hành chuyển đổi Zing Xu thành Vàng
85 Hắc Long
104 Diệt Long
105 Bạch Long
106 Quốc Long
107 Thái Long
108 Đạo Long
109 Tuyên Long
110 Nhâm Long
111 Uyển Long
112 Kình Long
113 Trọng Long
114 Đằng Long
115 Luận Long
124 Đoàn Long
125 Duy Long
126 Tiểu Long
127 Diệp Long
128 Mã Long
129 Triết Long
130 Ưng Long
131 Đông Long
132 Tây Long
133 Nam Long
134 Bắc Long
135 Tứ Long
140 Lưỡng Long
141 Hương Long
142 Kim Điêu
143 Mộc Điêu
150 Thần Điêu
151 Phi Điêu
152 Vũ Điêu
153 Thanh Điêu
189 Gia Điêu
190 Xuân Điêu
191 Tân Điêu
192 Tài Điêu

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Ngũ Nhạc Kiếm Phái để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top