[Bảo trì] Nâng Cấp Hệ Thống

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng tiến hành bảo trì 1 số máy chủ ngay từ bây giờ - 7h đến 16h00 ngày 04/04/2014.

  • Bên Mainsite: Máy chủ từ 299 đến 308
  • Bên ZingMe: máy chủ từ 72 đến 79

Thời gian bảo trì: dự kiến kéo dài trong vòng 9 giờ

Sau thời gian này, Quý nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng và chờ đợi sự kiện nhiệt náo cuối tuần. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top