[Bảo trì] Nâng cấp hệ thống

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM xin thông báo đến quý nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng ở những cụm máy chủ sau đây sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Danh sách các máy chủ sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp:

Máy Chủ Ghi Chú
35 Quý Long
  • Thời gian: Từ 13h00 đến 16h00 ngày 07/11/2012.
  • Trong thời gian này, Quý nhân sĩ sẽ không thể tiến hành chuyển đổi Zing Xu thành Vàng
36 Hưng Long
66 Hứa Long
67 Huỳnh Long
68 Như Long
69 Hy Long
70 Khang Long
71 Gia Long
72 Trung Long
73 Hiếu Long
76 Tường Long
77 Tân Long
78 Xuân Long
79 Phát Long
82 Sơn Long
83 Huyết Long

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia Sự Kiện Chúc Mừng Sinh Nhật để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top