Bảo trì nâng cấp một số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, Bổn Minh chủ sẽ bảo trì định kỳ các cụm máy trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 1h00 đến 3h00 ngày 08/06/2012

Sau thời gian bảo trì cập nhật sự kiện Cửu Dương Thần Công, các máy chủ sau đây sẽ được tiếp tục bảo trì để nâng cấp hệ thống.

  • 39- Thành Long
  • 41- Châu Long
  • 44-Du Long
  • 45-Tầm Long
  • 46- Cổ Long
  • 47- Bảo Long
  • 48- Càn Long
  • 49-Hải Long
  • 50-Huyền Long
  • 51- Hàn Long

Chú ý: Trong thời gian bảo trì, tất cả các nhân sĩ không thể nạp thẻ.

Nay kính báo,

Top