[Bảo trì] Phiên bản V172 - Sóc Thượng Cổ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 172, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 30/01/2015 đến 06h00 ngày 30/01/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện   Sóc Thượng Cổ.

Sự kiện: Sóc Thượng Cổ
Diễn ra từ ngày 30/01/2015 đến ngày 30/01/2015

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Trùng Dương Di Ngôn

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện   Sóc Thượng Cổ  để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top