[Bảo trì] Phiên bản V178 - Thiếu Nữ Áo Xanh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 178, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 13/03/2015 đến 06h30 ngày 13/03/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Thiếu Nữ Áo Xanh.

Sự kiện: Thiếu Nữ Áo Xanh
Diễn ra từ ngày 13/03/2015 đến ngày 19/03/2015

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Trùng Dương Di Ngôn

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Thiếu Nữ Áo Xanh để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top