[Bảo trì] Phiên bản V187 - Anh Hùng Xưng Bá

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 187, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 15/05/2015 đến 06h30 ngày 15/05/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Anh Hùng Xưng Bá.

Sự kiện: Anh Hùng Xưng Bá
Diễn ra từ ngày 15/05/2015 đến ngày 21/05/2015

 

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Anh Hùng Xưng Bá để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top